Công ty TNHH quốc tế JIWN JANN

Địa chỉ: Số 7 Lô C, Đường số 11, Khu dân cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3636 0606

Email: jiwn.jann.vn@gmail.com

Mã số thuế: 0315470792