You are currently viewing Dự án Crescent Residence 1 CR1 Phú Mỹ Hưng

Dự án Crescent Residence 1 CR1 Phú Mỹ Hưng

Dự án The Crescent được thiết kế từ những năm 2002-2003 và được xây dựng theo mô hình mang tính quốc tế. Cư dân sống tại Phú Mỹ Hưng cũng như khách trong và ngoài nước đều có thể đến sống, làm việc, mua sắm và giải trí tại quần thể khu phức hợp này mà không phân biệt đẳng cấp, mức sống.

JIWN JANN là đối tác chiến lược của Chủ Đầu Tư trong hạng mục thi công Vách Tắm Kính trong giai đoạn cải tạo đổi mới của dự án.