You are currently viewing Dự án Midtown The Peak M8 – Phú Mỹ Hưng

Dự án Midtown The Peak M8 – Phú Mỹ Hưng

The Peak là khu căn hộ chung cư nằm trong khu phức hợp Midtown Phú Mỹ Hưng – Dự án được cảm hứng từ những khu Midtown trên thế giới, vừa kế thừa tinh hoa của sự hiện đại những vẫn đảm bảo kết hợp hài hòa với sự gần gũi trong văn hoá Việt Nam.

JIWN JANN là đối tác chiến lược của Chủ Đầu Tư trong hạng mục thi công Vách Tắm Kính.